Покана Научна конференция с международно участие "СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА” | 23.10 - 24.10.2020

Покана Докторантска конференция | 23.10 - 24.10.2020

Conference Invitation 2020 | 23.10 -24.10.2020

PhD Conference Invitation 2020 | 23.10 -24.10.2020

Уважаеми дами и господа участници в Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“ (23−24 октомври 2020 г.), и Докторантска конференция (23−24 октомври 2020 г.), организирани от Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен,

бихме желали да изразим радостта и благодарността си към всички вас за проявения интерес към нашите ежегодни научни форуми.

Във връзка с все по-усложняващата се епидемиологична обстановка, тази година конференциите на Педагогическия факултет няма да се състоят в традиционния за такова събитие формат и ще се проведат on-site като „Виртуална конференция“.

С докладите на участниците може да се запознаете на http://conference-pf.shu.bg/2020-nauchna.php и http://conference-pf.shu.bg/2020-dokt.php, които са публикувани и в Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIV D, Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2020, ISSN 1314-6769.

Приемете искрените ни пожелания за здраве, дръзновение и нови творчески успехи. Надяваме се на бъдещи ползотворни дискусии и срещи на всички участници в конференциите!

С уважение и благодарност за ползотворното сътрудничество!

От Организационния комитетПредседатели

Проф. д.и.н. Георги Колев (ректор на Шуменски университет)

Доц. д-р Чавдар Стойчев(зам.-декан на Педагогически факултет)

Съпредседатели

Доц. д-р Екатерина Люцканова(декан на Педагогически факултет)

Проф. Димитър Чолаков(зам.-декан на Педагогически факултет)

Доц. д-р Росица Михайлова(зам.-декан на Педагогически факултет)

Доц. д-р Янна Рускова(зам.-декан на Педагогически факултет)

Доц. д-р Виолета Кюркчийска(директор на ДИКПО - Варна)

Научен секретар Доц. д-р Чавдар Стойчев
Технически секретар Преп. д-р Веселина Илиева
Членове

Проф. д-р Милета Проданович(зам. ректор Университет по изкуствата в Белград, Сърбия)

Доц. д-р Еужен Александру Густя(зам. ректор на Национален университет за изкуства, Букурещ, Румъния)

Проф. д-р Инсел Инал(Университет за изящни изкуства и архитектура „Мимар Синан”, Истанбул, Турция)

Проф. д-р Мелихат Tюзюн(ръководител на Департамент по изкуства в Университета „Намик Кемал“ в Текирдаг, Турция)

Проф. д-р Емилија Ѓорѓева(декан на Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д-р Оливер Цацков(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д-р Деспина Сивевска(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д.п.н. Надежда Йорданова

Проф. д-р Светлозар Вацов

Проф. д-р Живка Военкинова

Проф. Валери Чакалов

Доц. д-р Йорданка Пейчева

докт. Станислава Тодорова

докт. Мартин Базелков