Краен срок за изпращане на заявки за участие:

1 юни 2021 г.

Краен срок за заплащане на таксите:

30 юни 2021 г.

Краен срок за изпращане на доклади:

1 юни 2021 г.