Краен срок за изпращане на заявки за участие:

17 юни 2022 г.

Краен срок за заплащане на таксите:

30 юни 2022 г.

Краен срок за изпращане на доклади:

17 юни 2022 г.