Краен срок за изпращане на заявки за участие:

16 юни 2023 г.

Краен срок за заплащане на таксите:

30 юни 2023 г.

Краен срок за изпращане на доклади:

16 юни 2023 г.