Програма на конференциите:

(Посочените часове са приблизителни и се определят в зависимост от продължителността на изложението на лекторите.)

23 октомври 2020 г.

12:00 ч. – 14:00 ч. - Регистрация на участниците (фоайе на Педагогически факултет)

13:00 ч. – 17:30 ч. - Откриване на конференцията, пленарни доклади и публични лекции в Актова зала „Панчо Владигеров“ на Педагогически факултет

19:00 ч. - Тържествена вечеря

24 октомври 2020 г.

10:00 ч. - Откриване на изложба в Артгалерията на Педагогически факултет

10:30 ч. – 12:30 ч. - Заседания по секции

12:30 ч. – 13:30 ч. - Обедна почивка

13:30 ч. – 16:30 ч. - Заседания по секции