Кръгла маса
„БЛАГОденствие и УСТОЙчивост“
в синхрон с темата на годината:
„Buen vivir: заедно за устойчива промяна“
Световен ден на социалната работа

19.03.2024 г., 14:00 ч.
Актова зала на Педагогическия факултет
Покана и програма
Пътуващ семинар
„40 години Педагогически факултет“
Рим – Перуджа – Асизи

13 март – 16 март 2024 г.
Покана


Кръгла маса
„Социалното препдриемачество – предизвикателства и възможности“

08.11.2023 г., 13:00 ч.
Актова зала на Педагогическия факултет
Плакат

Кръгла маса „От теория към практика – измерения на социалната работа“
организирана от катедра „Социална работа“ при ПФ на Шуменския университет

03.10.2023 г., 10:00 ч.
Покана и програмаKръгла маса на тема „многоОБРАЗие“
Уважаване на многообразието чрез съвместни социални действия
Световен ден на социалната работа

21.03.2023 г. от 14:00 ч.
Актова зала на Педагогически факултет
ПоканаДа СЪградим заедно един нов еко-социален свят
Световен ден на социалната работа
онлайн отбелязване
14.03.2022 г., 14:00 ч.
Покана и програма | Тържествено откриване

Úbuntu: "Аз съм, защото сме"
Световен ден на социалната работа
онлайн отбелязване
16.03.2021 г., 11:00 ч.
Покана и програма | Снимки