Kръгла маса на тема „многоОБРАЗие“
Уважаване на многообразието чрез съвместни социални действия
Световен ден на социалната работа

21.03.2023 г. от 14:00 ч.
Актова зала на Педагогически факултет
ПоканаДа СЪградим заедно един нов еко-социален свят
Световен ден на социалната работа
онлайн отбелязване
14.03.2022 г., 14:00 ч.
Покана и програма | Тържествено откриване

Úbuntu: "Аз съм, защото сме"
Световен ден на социалната работа
онлайн отбелязване
16.03.2021 г., 11:00 ч.
Покана и програма | Снимки