Conference Invitation 2020 | 23.10 -24.10.2020

PhD Conference Invitation 2020 | 23.10 -24.10.2020

Научна конференция с международно участие "СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА" ще се проведе на 18 и 20 октомври в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Откриването на форума е на 18 октомври, в 13:00 часа, в Актовата зала „Панчо Владигеров” на Педагогическия факултет. В рамките на проявата ще се проведе и Докторантската конференция.

Научна конференция с международно участие "СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА”


Покана

Краен срок за изпращане на заявки за участие: 28 април 2019 г.

Краен срок за изпращане на доклади: 16 юни 2019 г.

Заявките и докладите се подават на адрес: conference_pf@shu.bg

Краен срок за заплащане на таксите: 14 юни 2019 г.

Докторантска конференция


Покана

Краен срок за изпращане на заявки за участие: 28 април 2019 г.

Краен срок за изпращане на доклади: 16 юни 2019 г.

Заявките и докладите се подават на адрес: conference_pf@shu.bg

Краен срок за заплащане на таксите: 14 юни 2019 г.