Покана Научна конференция с международно участие "СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА” | 23.10 - 24.10.2020

Покана Докторантска конференция | 23.10 - 24.10.2020

Conference Invitation 2020 | 23.10 -24.10.2020

PhD Conference Invitation 2020 | 23.10 -24.10.2020

Научна конференция с международно участие "СЪВРЕМЕННИЯТ ДИСКУРС В НАУКАТА" и Докторантска конференция ще се проведат паралелно на 23 и 24 октомври в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Откриването на двата форума е на 23 октомври, в 13:00 часа, в Актовата зала „Панчо Владигеров” на Педагогическия факултет.

Председатели

Проф. д.и.н. Георги Колев (ректор на Шуменски университет)

Доц. д-р Чавдар Стойчев(зам.-декан на Педагогически факултет)

Съпредседатели

Доц. д-р Екатерина Люцканова(декан на Педагогически факултет)

Проф. Димитър Чолаков(зам.-декан на Педагогически факултет)

Доц. д-р Росица Михайлова(зам.-декан на Педагогически факултет)

Доц. д-р Янна Рускова(зам.-декан на Педагогически факултет)

Доц. д-р Виолета Кюркчийска(директор на ДИКПО - Варна)

Научен секретар Доц. д-р Чавдар Стойчев
Технически секретар Преп. д-р Веселина Илиева
Членове

Проф. д-р Милета Проданович(зам. ректор Университет по изкуствата в Белград, Сърбия)

Доц. д-р Еужен Александру Густя(зам. ректор на Национален университет за изкуства, Букурещ, Румъния)

Проф. д-р Инсел Инал(Университет за изящни изкуства и архитектура „Мимар Синан”, Истанбул, Турция)

Проф. д-р Мелихат Tюзюн(ръководител на Департамент по изкуства в Университета „Намик Кемал“ в Текирдаг, Турция)

Проф. д-р Емилија Ѓорѓева(декан на Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д-р Оливер Цацков(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д-р Деспина Сивевска(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д.п.н. Надежда Йорданова

Проф. д-р Светлозар Вацов

Проф. д-р Живка Военкинова

Проф. Валери Чакалов

Доц. д-р Йорданка Пейчева

докт. Станислава Тодорова

докт. Мартин Базелков