Уважаеми дами и господа, бихме желали да изразим радостта и благодарността си към всички вас за проявения интерес към нашите ежегодни научни конференции и с удоволствие да ви поканим да вземете участие в предстоящите през 2021 година форуми, организирани от Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен:

   Тематичните направления, изискванията към докладите, сроковете и таксите за участие, можете да разгледате на настоящия сайт.

   За контакти: conference_pf@shu.bg

  Очакваме ви!