Докторантска конференция


Google Meet | Програма | Доклад-образец | Заявка за участие (до 01.06.2021 г.)

Място на провеждане:

Педагогически факултет на Шуменски университет

„Епископ Константин Преславски“

ул. „Червени ескадрони“ № 22

гр. Шумен

Период на провеждане:

12 ноември – 13 ноември, 2021 г.

Форми на участие:

доклад

Работни езици:

български, руски, английски

Тематични направления:

1. Педагогика и управление на образованието

2. Социална и специална педагогика

3. Предучилищна и начална училищна педагогика

4. Технологично обучение и професионално образование

5. Социални дейности

6. Изобразително изкуство

7. Музика

8. Физическо възпитание, спорт и рекреация

Организационен комитет:

 

Председатели:

Проф. д.и.н. Георги Колев

(ректор на Шуменски университет)

Доц. д-р Чавдар Стойчев

(зам.-декан на Педагогически факултет)

 

Съпредседатели:

Доц. д-р Екатерина Люцканова

(декан на Педагогически факултет)

Доц. д-р Росица Михайлова

(зам.-декан на Педагогически факултет)

Проф. д-р Нели Димитрова

(зам.-декан на Педагогически факултет)

Доц. д-р Виолета Кюркчийска

(директор на ДИКПО - Варна)

 

Научен секретар:

Доц. д-р Чавдар Стойчев

 

Технически секретар:

Доц. д-р Веселина Илиева

 

Членове:

Проф. д-р Стефан Базелков

Проф. д-р Живка Военкинова

Проф. Валери Чакалов

Доц. д-р Пенка Кожухарова

Доц. д-р Живко Жечев

Доц. д-р Калина Алексиева

Доц. д-р Янна Рускова

докт. Нели Дякова