Доклад-образец

Заявка за участие

Model of report

Application for participation

Място на провеждане:

Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

ул. „Червени ескадрони“ № 22

гр. Шумен

Период на провеждане:

23 октомври – 24 октомври, 2020 г

Форми на участие

доклад

Работни езици:

български, руски, английски

Тематични направления:

1. Педагогика и управление на образованието

2. Социална и специална педагогика

3. Предучилищна и начална училищна педагогика

4. Технологично обучение и професионално образование

5. Социални дейности

6. Изобразително изкуство

7. Музика

8. Физическо възпитание, спорт и рекреация