Заявките и докладите се изпращат едновременно в срок до: 10.07.2024 г. на следния линк: https://forms.gle/4M9fPtkvWhKJ3UCZ6.

   Техническите изисквания към докладите ще намерите подробно описани по-долу във файл Доклад-образец“. Доклади получени след изтичане на срока за подаване не се приемат.

   Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади ще бъдат научно рецензирани и публикувани в Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД и е индексиран в CEEOL (Central and Eastern European Online Library).