Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“


Покана | Програма | Доклад-образец | Заявка за участие (до 10.07.2024 г.)

Място на провеждане:

Педагогически факултет на Шуменски университет

„Епископ Константин Преславски“

гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони“ № 22

Период на провеждане:

18 октомври – 19 октомври, 2024 г.

Форми на участие:

доклад

Работни езици:

български, руски, английски

Тематични направления:

1. Педагогика и управление на образованието

2. Специална и социална педагогика

3. Предучилищна и начална училищна педагогика

4. Технологично обучение и професионално образование

5. Социални дейности

6. Изобразително изкуство

7. Музика

8. Физическо възпитание, спорт и рекреация

Организационен комитет:

 

Председател:

проф. д. н. Наталия Витанова

(ректор на Шуменски университет)

 

Съпредседатели:

доц. д-р Росица Михайлова

(декан на Педагогически факултет)

проф. д-р Теодора Симеонова

(зам.-декан на Педагогически факултет)

проф. д-р Виолета Кюркчийска

(директор на ДИКПО - Варна)

 

Научен секретар:

доц. д-р Чавдар Стойчев

 

Технически секретари:

доц. д-р Станислава Тодорова

преп. д-р Владимир Василев

 

Членове:

проф. д-р Инсел Инал

(Университет за изящни изкуства и архитектура

„Мимар Синан”, Истанбул, Турция)

проф. д-р Мелихат Tюзюн,

(ръководител на Департамент по изкуства в Тракийски университет, Одрин, Турция)

проф. д-р Емилија Ѓорѓева

(декан на Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

проф. д-р Оливер Цацков

(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

проф. д-р Деспина Сивевска

(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

доц. д-р Ядранка Рунчева

(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

проф. д-р Хосе Луиз Гарсия-Сойдан

(Факултет по педагогика и спортни науки, Университет Виго, Испания)

проф. д-р Веселина Илиева

проф. д-р Снежана Николова

проф. д-р Чавдар Сотиров

проф. д-р Янна Рускова

доц. д-р Камен Теофилов

доц. д-р Наташа Иванова