Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“


Покана | Програма | Доклад-образец | Заявка за участие (до 16.06.2023 г.)

Място на провеждане:

Педагогически факултет на Шуменски университет

„Епископ Константин Преславски“

ул. „Червени ескадрони“ № 22

гр. Шумен

Период на провеждане:

20 октомври – 21 октомври, 2023 г.

Форми на участие:

доклад

Работни езици:

български, руски, английски

Тематични направления:

1. Педагогика и управление на образованието

2. Социална и специална педагогика

3. Предучилищна и начална училищна педагогика

4. Технологично обучение и професионално образование

5. Социални дейности

6. Изобразително изкуство

7. Музика

8. Физическо възпитание, спорт и рекреация

Организационен комитет:

 

Председатели:

Проф. д.и.н. Георги Колев

(ректор на Шуменски университет)

Доц. д-р Чавдар Стойчев

(зам.-декан на Педагогически факултет)

 

Съпредседатели:

Доц. д-р Екатерина Люцканова

(зам.-ректор на Шуменския университет)

Доц. д-р Росица Михайлова

(декан на Педагогически факултет)

Проф. д.н. Нели Димитрова

(зам.-декан на Педагогически факултет)

Проф. д-р Теодора Симеонова

(зам.-декан на Педагогически факултет)

Проф. д-р Виолета Кюркчийска

(директор на ДИКПО - Варна)

 

Научен секретар:

Доц. д-р Чавдар Стойчев

 

Технически секретари:

Проф. д-р Веселина Иванова

Проф. д-р Веселина Илиева

 

Членове:

Проф. д-р Милета Проданович

(зам. ректор Университет по изкуствата в Белград, Сърбия)

Доц. д-р Еужен Александру Густя

(зам. ректор на Национален университет за изкуства, Букурещ, Румъния)

Проф. д-р Инсел Инал

(Университет за изящни изкуства и архитектура

„Мимар Синан”, Истанбул, Турция)

Проф. д-р Мелихат Tюзюн,

(ръководител на Департамент по изкуства в Университета „Намик Кемал“ в Текирдаг, Турция)

Проф. д-р Емилија Ѓорѓева

(декан на Педагогически факултет, Университет

„Гоце Делчев“, гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д-р Оливер Цацков

(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“,

гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д-р Деспина Сивевска

(Педагогически факултет, Университет „Гоце Делчев“,

гр. Щип, Северна Македония)

Проф. д-р Калина Алексиева

Проф. д-р Стефан Базелков

Проф. д-р Янна Рускова

Проф. Валери Чакалов

Доц. д.н. Божена Такворян-Солакян